türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi şart mı

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Bu şartlardan en önemlisi, tarafların arasında “silahların eşitliği ilkesi”dir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme önündeki süreçte taraflar arasında tam eşitlik olmalı ve bu eşitlik yargılama boyunca devam etmelidir. Buna göre yargılama süreci içinde yapılan her işlem (mesela delil ve karşı-delillerin sunulması, iddia ve karşı iddiada bulunma gibi) silahların …

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi şart mı Read More »